კომპანიის შეფასება

გაგიწევთ დახმარებას კომპანიის ობიექტური საბაზრო ღირებულების დადგენაში, რომელიც დამყარებული იქნება კვალიფიციურ ფინანსურ ანალიზსა და ბაზრის მონაცემებზე.

რატომ სჭირდება ბიზნესს

შედეგები, :