სერვისები

რას გთავაზობთ

გთავაზობთ ფინანსური საკონსულტაციო მომსახურების ფართო სპექტრს ბიზნესის ოპერირების ყველა ეტაპზე. ჩვენი სერვისები დაფუძნებულია ექსპერტულ ცოდნაზე, გამოცდილებასა და სურვილზე, რომ თქვენმა ბიზნესმა მიაღწიოს წარმატებას. სერვისს ვუწევთ როგორც მცირე, ისე საშუალო და მსხვილ კომპანიებს, რომლებიც სხვადასხვა დარგში ოპერირებენ.

სრული ფინანსური ანალიზი

თუ გჭირდებათ ბიზნესის სრული ფინანსური სურათის დანახვა და მის საფუძველზე ეფექტური რეკომენდაციების მიღება, გთავაზობთ კომპანიის ექსპერტულ ფინანსურ ანალიზს.

რეგულარული ფინანსური ანალიზი

გთავაზობთ ბიზნესისთვის რეგულარული ფინანსური ანგარიშგების მომზადებას, რომლის საფუძველზეც დროული და ეფექტური გადაწყვეტილებების მიღებას შეძლებთ.

ფინანსური მენეჯმენტი


AFinWise შეასრულებს თქვენი კომპანიის ფინანსური მენეჯერის ფუნქციას, რომელიც ექსპერტული ცოდნისა და გამოცდილების შედეგად ეფექტურად მართავს ბიზნესის რესურსებს.

ბანკებთან და ინვესტორებთან ურთიერთობა

გაგიწევთ დახმარებას მარტივი და პროდუქტიული ურთიერთობების დამყარებაში ბანკებთან, საფინანსო ინსტიტუტებსა და ინვესტორებთან, რათა მოიზიდოთ სასურველი ფინანსური რესურსები თქვენთვის ხელსაყრელ პირობებში.

კონსულტაცია

კომპანიის შეფასება

გაგიწევთ დახმარებას კომპანიის ობიექტური საბაზრო ღირებულების დადგენაში, რომელიც დამყარებული იქნება კვალიფიციურ ფინანსურ ანალიზსა და ბაზრის მონაცემებზე.

ბიზნეს გეგმა

გთავაზობთ საერთაშორისო სტანდარტებზე მორგებულ ბიზნეს გეგმის მომზადებას (ქართულად და / ან ინგლისურად), რომელიც დაგეხმარებათ დაფინანსების მოზიდვასა და თქვენი ბიზნეს მიზნების მიღწევაში.

ბაზრის კვლევა

გთავაზობთ სექტორის დეტალურ შესწავლას, რომელიც დაგეხმარებათ, მოიპოვოთ კონკურენტული უპირატესობა.

საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა

ხშირად ბიზნესი ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას, მოიძიოს უფასო ფულადი სახსრები ინფორმაციის უქონლობისა და შესაბამის დოკუმენტაციაზე მუშაობის შეუძლებლობის გამო.

ტრენინგები

გთავაზობთ პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაფუძნებულ ტრენინგებს.

Photovoltaic solar system for ptoction of cheap and alternative energy, close up

დარგები

გთავაზობთ ფინანსების ექსპერტულ ცოდნასა და გამოცდილებას ბაზრის სხვადასხვა დარგში