საგრანტო პროგრამებში მონაწილეობა

ხშირად ბიზნესი ხელიდან უშვებს შესაძლებლობას, მოიძიოს უფასო ფულადი სახსრები ინფორმაციის უქონლობისა და შესაბამის დოკუმენტაციაზე მუშაობის შეუძლებლობის გამო.

შეგირჩევთ თქვენს ბიზნესზე მორგებულ საგრანტო პროგრამას და დაგეხმარებით გრანტის მიღებაში.