ტრენინგები

გთავაზობთ პრაქტიკულ ცოდნასა და გამოცდილებაზე დაფუძნებულ ტრენინგებს.

კორპორატიული

კორპორატიული ფინანსების კურსი როგორც დამწყები, ისე წამყვანი სპეციალისტებისთვის. ტრენინგი მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს (დაკორექტირდება აუდიტორიის მიხედვით):

ფინანსური

ფინანსური მოდელირების ტრენინგი როგორც დამწყები, ისე წამყვანი ფინანსისტებისთვის.

კორპორატიული

კორპორატიული საკრედიტო კურსი საკრედიტო დაწესებულებებში მომუშავე როგორც დამწყები, ისე წამყვანი სპეციალისტებისთვის.

ტრენინგები განკუთვნილია ფიზიკური და იურიდიული პირებისთვის.